Organizatorem Festiwalu Wizje jest
Toruńska Agenda Kulturalna, instytucja
finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Festiwal Wizje: Toruń, 6–9 lipca 2017 roku

Nabór projektów do 20.03.2017 2. edycja w 2016 roku
Pobierz plakat festiwalu
Tegoroczna edycja „Wizji” odbędzie się w Toruniu w dniach od 6 do 9 lipca 2017 roku. Festiwal organizowany już po raz trzeci przez Toruńską Agendę Kulturalną każdego roku prezentuje sztukę współczesną w przestrzeni Starego Miasta. Do udziału w tegorocznej edycji zostali zaproszeni artyści między innymi z Polski, Litwy i Ukrainy.
Prezentowane podczas festiwalu prace z założenia mają charakter tymczasowy. Wynikają z miejsca, w którym są eksponowane, są mu dedykowane i stworzone z myślą o nim. Będą to instalacje, rzeźby, obiekty o charakterze site-specific.
Artyści wizjonerzy przyglądają się z bliska miejskiej strukturze i przetwarzają widzianą rzeczywistość, przenikają średniowieczne mury, sięgając znacznie głębiej niż potrafi oko człowieka. Odwoływać mogą się zarówno do architektury i miejsca, ale i tradycji, przeszłości, doświadczenia ludzkiego, wszystkiego co kształtowało istniejący miejski świat. Projekty będą stanowiły integralną całość z wybranymi lokalizacjami, wchodząc z nimi w chwilową reakcję, wysyłając bodźce, współgrając lub zaburzając.
„Wizje” są pewnego rodzaju zderzeniem. To konfrontacja pomiędzy tym, co zastane i ciągłe, a tym, co ulotne i efemeryczne. To z jednej strony gotyckie Stare Miasto, niezmienne i trwałe w swej formie od setek lat, a z drugiej strony współczesne, artystyczne interwencje pojawiające się i znikające w trakcie zaledwie kilku dni. „Wizje” są tego spotkania efektem — spojrzeniem na miejską perspektywę i przetworzeniem widzianej rzeczywistości, dotarciem głębiej niż sięga powierzchowne wejrzenie. Przywidzenia, majaki, zaburzenia przestrzeni, iluzja — to zaledwie część tego, co uchwycić można patrząc na wylot, docierając do drugiego dna, dostrzegając to, czego nie widzą inni.
Zjawiska artystyczne pojawiają się w przestrzeni toruńskiego Starego Miasta na chwilę, jedynie w trakcie trwania festiwalu. Efemerydy niczym zjawy znikają bezpowrotnie i bez śladu, ale… czy na pewno?
Matylda Sałajewska, kurator Festiwalu Wizje
Galeria zdjęć z 2016 roku